Spracováva sa video

Pracovné video s CNC obrábacím centrom

Spracovanie polovičného hriadeľa pomocou CNC obrábacieho centra

Spracovanie foriem obuvi pomocou CNC obrábacieho centra V85P

Spracovanie formy v tvare „U“ pomocou CNC obrábacieho centra V85P

Spracovanie formy prilby pomocou CNC obrábacieho centra V85P

Špeciálne spracovanie foriem pomocou CNC obrábacieho centra V85P

Horizontálne obrábacie centrum spracovávajúce video

Spracovanie formy ventilom horizontálnym obrábacím centrom

5-osé video o práci so strojom

Spracovanie formy v tvare „S“ 5-osovým strojom

spracovanie foriem okrúhleho tvaru pomocou 5-osého stroja

Spracovanie formy Iron Man 5-osým strojom

Automatizované strojové pracovné video

Automatizované strojové pracovné video

Automatizované strojové pracovné video2

Video o vŕtaní a rezaní závitov CNC

Video o vŕtaní a rezaní závitov CNC

Video s pracovným strojom na CNC sústruhu

Video so sústruhom CNC na prácu s videom

Video so sústruhom CNC na prácu s videom2

Video s dvojitou tvárou na vyvrtávanie a frézovanie CNC

Video s dvojitou tvárou na vyvrtávanie a frézovanie CNC